میل ایران با سابقه سالیان متمادی در زمینه تولید و پرورش ماکیان و بویژه تولید ، فرآوری و بسته بندی کبک و بلدرچین


واحد تولید و پرورش میـل ایرانبا تجربه سالیان متمادی با استفاده از دانش روز ، تجهیزات مناسب و در محیطی با شرایط استاندارد ، افتخار دارد تمام بخش های تولید و پرورش کبک و بلدرچین شامل:

1.پرورش کبک و بلدرچین مولد به منظور تولید تخم نطفه دار

2.جوجه کشی جهت داشتن جوجه یک روزه

3.پرورش کبک و بلدرچین گوشتی به منظور تولید گوشت

4.پرورش کبک و بلدرچین مولد جهت حفظ گله

5.تولید تخم کبک و بلدرچین خوراکی

 

کیفیت و درجه یک بودن محصولات

میزان رضایتمندی مصرف کنندگان